Ontruimingsoefening door ANSUL

Ontruimingsoefening

Bij een levensbedreigende calamiteit is een efficiënte en effectieve ontruiming van levensbelang.

Het doel van de ontruimingsoefening is te toetsen of jouw veiligheidsorganisatie, omschreven in het ontruimingsplan, goed functioneert.

ANSUL organiseert en begeleidt deze oefening op de volgende wijze:

Intakegesprek

De ANSUL coördinator maakt kennis met de risico’s binnen jouw organisatie, stelt het niveau van de veiligheidsorganisatie vast, bepaalt samen met jou het ontruimingsscenario en legt de gemaakte afspraken vast.

De ontruiming

Bestaat uit een voorbespreking met de BHV organisatie en de feitelijke oefening. De ontruiming heeft een “oorzaak” die realistisch wordt geënsceneerd en door specialisten wordt geobserveerd. Na de oefening wordt deze kort geëvalueerd met de BHV organisatie.

Verslag

Een korte samenvatting van de oefening met de constateringen, succespunten en verbeterpunten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.

Andere trainingen

BHV training met E-learning
AED Training
Blustrainingen
EHBO Training
Vaardigheid in minder tijd

Andere trainingen