Pictogrammen

In de wetgeving en diverse technische NEN-normen wordt het toepassen van pictogrammen verplicht gesteld. De pictogrammen geven eenduidig en duidelijk aan waar zich een veiligheidsmiddel bevindt.

Het goed zichtbaar zijn van de veiligheidsmiddelen is belangrijk. Pictogrammen helpen daarbij. In regelgeving en normen wordt hier naar verwezen…

Het goed zichtbaar zijn van de veiligheidsmiddelen is belangrijk. Pictogrammen helpen daarbij. In regelgeving en normen wordt hier naar verwezen…

Het goed zichtbaar zijn van de veiligheidsmiddelen is belangrijk. Pictogrammen helpen daarbij. In regelgeving en normen wordt hier naar verwezen…

Het goed zichtbaar zijn van de veiligheidsmiddelen is belangrijk. Pictogrammen helpen daarbij. In regelgeving en normen wordt hier naar verwezen…

Het goed zichtbaar zijn van de veiligheidsmiddelen is belangrijk. Pictogrammen helpen daarbij. In regelgeving en normen wordt hier naar verwezen…