Concepten

De samenhang van de onderdelen van de brandveiligheid is belangrijk. ANSUL biedt jou alle losse onderdelen op dit vlak: advies, leveren, plaatsen en installeren, onderhouden en keuren, service en training. Maar je kunt ook kiezen voor de conceptuele benadering van brandveiligheid.

In de conceptuele benadering kiezen we voor het gestructureerd samenbrengen van alle onderdelen op het gebied van de brandveiligheid gebaseerd op jouw uitgangspunten en jouw ambitieniveaus.
Door eerst conceptueel het onderwerp te benaderen, kan je van daaruit bepalen welke keuzes je gaat maken met betrekking tot alle losse onderdelen. Deze losse onderdelen, die elk op zich belangrijk zijn, komen door conceptueel te denken gestructureerd bij elkaar en is er samenhang. Dit voorkomt dat er “gaten” komen in jouw brandveiligheid.

Je kan kiezen tussen drie concept-niveaus die ANSUL aanbiedt:

Geregeld wat MOET:
Je wilt zeker zijn, dat wat moet zijn geregeld ook geregeld is.

Borgen:
Je wilt zeker zijn, dat wat moet zijn geregeld ook geregeld blijft.

Ontzorgen:
Je wilt dat wat geregeld moet zijn ook geregeld wordt en is.

Het opzetten van een goed werkende veiligheidsorganisatie vraagt om expertise en tijd. Het borgen van de kwaliteit van de veiligheidsorganisatie vraagt om continue aandacht.

Om veiligheid te realiseren is het belangrijk de goede randvoorwaarden te creëren. Met diverse veiligheidsanalyses kan ANSUL u helpen in kaart te brengen welke middelen en organisatorische maatregelen er nodig zijn om tot een veilige basissituatie te komen.

Een goed onderhouden blustoestel, zorgt voor een functionerend blustoestel tijdens een calamiteit. Hierbij hoort de vaardigheid om het blustoestel te bedienen. Geleerde vaardigheden in een BHV training, komen tot uiting in een ontruimingsoefening. Veilige vluchtwegen maken het bij een calamiteit mogelijk een pand snel en veilig te verlaten.