Borgen

Blok 2 - Borgen ANSUL

Je wilt zeker zijn, dat wat moet zijn geregeld ook geregeld blijft.

Samen met jouw ANSUL adviseur wordt vastgelegd wat jij wil dat continu wordt gemonitord.
Jij maakt daarmee zichtbaar naar de operatie en het management wat de status is van de diverse veiligheidsissues binnen jouw bedrijf. Je borgt daarmee de uitgezette (brand)veiligheid onderwerpen.

Het monitoren hoeft niet alleen de jaarlijkse controle (onderhoud) van de brandblusmiddelen en de noodverlichting te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook het keuren van jouw elektrische gereedschappen (NEN3140), de periodieke keuring en onderhoud van de liften, het periodiek organiseren van een ontruimingsoefening of andere terugkerende onderwerpen betreffen. In onderstaande tabel wordt een voorbeeld overzicht gegeven van de periodieke onderwerpen welke door jou met de applicatie zouden kunnen worden geborgd.

Periodiek onderwerpen welke door jou met de applicatie zouden kunnnen worden geborgd

Onderwerp Onderhoud Keuren/certificeren Organisatorisch Frequentie
Brandveiligheid
Brandblusmiddelen x 12 maanden
Blussysteem x x x 12-12-1 maand
Droge blusleiding x 12-60 maanden
Brandmeldsysteem x x x 12-12-1 maand
Veiligheid
Noodverlichting x 12 maanden
AED x 12 maanden
AED training personeel x 36 maanden
BHV organisatie x 36 maanden
BHV middelen x 12 maanden
BHV training x 12 maanden
Ontruimingsoefening x 12 maanden
NEN3140 keuring x 12 maanden
Veiligheidsscan blussyst. x 36 maanden
Overige
Ontruimingsplan x 12 maanden
RI&E x 36 maanden
Opstellen MJOP x 12 maanden
Tabel: voorbeeld van onderwerpen die in de applicatie te borgen zijn.

Jouw ANSUL adviseur en de ANSUL Veiligheidskundige hebben veel ervaring met het inrichten van het borgingsproces. Samen met een software specialist heeft ANSUL een borging applicatie ontwikkeld die wij jou voor een speciaal tarief kunnen aanbieden.

De “Borgen” ondersteuning bieden we aan voor MKB-bedrijven en grootzakelijke ondernemingen. De software applicatie is geheel ontwikkeld voor de brandveiligheid. Het borgen houdt in dat je in de applicatie direct inzichtelijk bent of jouw organisatie “in control” is. Tevens is de applicatie het digitale logboek van contracten en servicebonnen.

Het proces van deze Borgen-dienst verloopt globaal als volgt:
1- Afstemming met jouw adviseur van ANSUL, dit is een vrijblijvend gesprek (wensen en mogelijkheden, hierin zijn wij transparant naar jou wat de applicatie wel en niet kan);
2- Intakegesprek met de ANSUL Software partner FPS en jouw ANSUL adviseur, dit is een vrijblijvend gesprek (vastleggen wensen en wat jij mag verwachten dat wordt opgeleverd. Welke onderdelen moeten worden geborgd, wie van jouw organisatie heeft er toegang tot de applicatie en welke rol hebben zij binnen de applicatie. In een aanbieding wordt de inrichting van de applicatie vastgelegd);
3- Inrichten van de applicatie (coördinatie ligt bij Software partner FPS);
4- Overdracht en training hoofdgebruiker (naar keuze op locatie en/of via Teams);
5- Evaluatie of het geleverde overeenkomt met de wensen die jij had.

Andere concepten

Het opzetten van een goed werkende veiligheidsorganisatie vraagt om expertise en tijd. Het borgen van de kwaliteit van de veiligheidsorganisatie vraagt om continue aandacht.

Een goed onderhouden blustoestel, zorgt voor een functionerend blustoestel tijdens een calamiteit. Hierbij hoort de vaardigheid om het blustoestel te bedienen. Geleerde vaardigheden in een BHV training, komen tot uiting in een ontruimingsoefening. Veilige vluchtwegen maken het bij een calamiteit mogelijk een pand snel en veilig te verlaten.