Geregeld wat MOET

Blok 1 - Geregeld wat moet ANSUL

Je wilt zeker zijn, dat wat moet zijn geregeld ook geregeld is.

Samen met de ANSUL Veiligheidskundige vindt er een informatie-uitwisseling plaats over wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid waar jouw onderneming aan moet voldoen. Denk hierbij invulling geven aan de brandveiligheid conform het Omgevingsbesluit (voorheen bouwbesluit), de ARBO-wet en aanvullende wetgeving gericht op jouw specifieke branche. Ook het doornemen van jouw schadeverzekeringspolis is onderdeel van deze dienstverlening. Hier kunnen immers aanvullende eisen zijn opgenomen met betrekking tot brandveiligheid en preventie.

De “Geregeld wat MOET” ondersteuning bieden we aan voor MKB-bedrijven. Voor grootzakelijke ondernemingen bieden we een globale ondersteuning en advisering, omdat deze trajecten te complex kunnen zijn. Voor complete advisering in deze complexe situaties zijn gespecialiseerde bureaus in te schakelen.

Het proces van deze dienst verloopt globaal als volgt:
1- Afstemming met jouw adviseur van ANSUL, dit is een vrijblijvend gesprek (wensen en mogelijkheden, hierin zijn wij transparant naar jou wat we wel en wat we niet kunnen);
2- Intakegesprek met ANSUL Veiligheidskundige en jouw ANSUL adviseur, dit is een vrijblijvend gesprek (vastleggen wensen en wat jij mag verwachten dat wordt opgeleverd, ook de inzet van externe specialisten wordt in dit stadium bepaald. In een aanbieding worden de basisafspraken vastgelegd. Je kunt er ook voor kiezen zelf de diverse onderdelen uit te zoeken en geen gebruik te maken van de betaalde dienstverlening in de onderstaande punten 3 en 4);
3- Uitvoering van onderzoek en advies (coördinatie ligt bij ANSUL Veiligheidskundige);
4- Presentatie bevindingen door ANSUL Veiligheidskundige en jouw ANSUL adviseur (naar keuze op locatie en/of via een rapport);
5- Evaluatie of het geleverde overeenkomt met de wensen die jij had.

Andere concepten

Om veiligheid te realiseren is het belangrijk de goede randvoorwaarden te creëren. Met diverse veiligheidsanalyses kan ANSUL u helpen in kaart te brengen welke middelen en organisatorische maatregelen er nodig zijn om tot een veilige basissituatie te komen.

Een goed onderhouden blustoestel, zorgt voor een functionerend blustoestel tijdens een calamiteit. Hierbij hoort de vaardigheid om het blustoestel te bedienen. Geleerde vaardigheden in een BHV training, komen tot uiting in een ontruimingsoefening. Veilige vluchtwegen maken het bij een calamiteit mogelijk een pand snel en veilig te verlaten.