Samenhang in veiligheid

“Een kwalitatief goed onderhouden blustoestel, zorgt voor een functionerend blustoestel tijdens een calamiteit. Bij een functionerend blustoestel, hoort de vaardigheid om het blustoestel te bedienen.

Geleerde vaardigheden in een BHV training, komen tot uiting in een ontruimingsoefening. Veilige vluchtwegen maken het bij een calamiteit mogelijk een pand snel en veilig te verlaten.”

ANSUL heeft de bovenstaande samenhang gerealiseerd in het concept met de 3V’s.

Om te komen tot de bovenstaande samenhang helpt ANSUL u graag door het geven en invullen van een passend veiligheidsadvies. Dit betekent voor u realisatie van effectieve veiligheid, georganiseerd en gerealiseerd in een korte tijd.
example image productpage

Andere concepten

example image productpage

Borging veiligheid

Het opzetten van een goed werkende veiligheidsorganisatie vraagt om expertise en tijd. Het borgen van de kwaliteit van de veiligheidsorganisatie vraagt om continue aandacht.

example image productpage

Veiligheidsanalyse

Om veiligheid te realiseren is het belangrijk de goede randvoorwaarden te creëren. Met diverse veiligheidsanalyses kan ANSUL u helpen in kaart te brengen welke middelen en organisatorische maatregelen er nodig zijn om tot een veilige basissituatie te komen.

example image productpage

Samenhang in Veiligheid

Een goed onderhouden blustoestel, zorgt voor een functionerend blustoestel tijdens een calamiteit. Hierbij hoort de vaardigheid om het blustoestel te bedienen. Geleerde vaardigheden in een BHV training, komen tot uiting in een ontruimingsoefening. Veilige vluchtwegen maken het bij een calamiteit mogelijk een pand snel en veilig te verlaten.