Veiligheidsanalyse

Om veiligheid te realiseren is het belangrijk de goede randvoorwaarden te creëren. Met diverse veiligheidsanalyses kan ANSUL u helpen in kaart te brengen welke middelen en organisatorische maatregelen er nodig zijn om tot een veilige basissituatie te komen.

Algemene veiligheidsanalyse

Met een quick scan op uw locatie(s) worden de organisatorische maatregelen (BHV organisatie, ontruimingsplan en -oefeningen, vluchtwegen en vluchtwegplattegronden), de brandveiligheidmiddelen (blusmiddelen, noodverlichting, verbandmiddelen en blussystemen) en het onderhoud van de brandveiligheidmiddelen in relatie tot de risico’s in kaart gebracht. U krijgt een rapport met eventuele aanbevelingen.

Projectering blusmiddelen

Op basis van de NEN4001 wordt een projectering van de brandveiligheidmiddelen gemaakt. De vereiste basisveiligheid en de beveiliging tegen bijzondere risico’s worden vastgesteld en doorvertaalt in het benodigde type en het aantallen blusmiddelen per projecteringszone. U krijgt een rapport met eventuele aanbevelingen per projecteringszone.

Projectering noodverlichting

Op basis van de NEN-EN 50172 en de NEN-EN 1838 wordt de noodverlichting (anti-paniekverlichting, vluchtwegverlichting en vluchtwegsignalering) geprojecteerd op uw situatie. U krijgt op basis van uw eigen gebouwtekening een advies ingetekend met daarbij een aanbieding voor de realisatie hiervan.

Scan Brandveilig Gebouw

In samenwerking met de partners van ANSUL (Achmea en Ascom) kan de scan Verzekerde brandveiligheid worden uitgevoerd. Als de maatregelen worden genomen welke in het rapport staan vermeld, ontvangt u het keurmerk “Brandveilig Gebouw” (KIWA keurmerk).

example image productpage

Andere concepten

example image productpage

Borging veiligheid

Het opzetten van een goed werkende veiligheidsorganisatie vraagt om expertise en tijd. Het borgen van de kwaliteit van de veiligheidsorganisatie vraagt om continue aandacht.

example image productpage

Veiligheidsanalyse

Om veiligheid te realiseren is het belangrijk de goede randvoorwaarden te creëren. Met diverse veiligheidsanalyses kan ANSUL u helpen in kaart te brengen welke middelen en organisatorische maatregelen er nodig zijn om tot een veilige basissituatie te komen.

example image productpage

Samenhang in Veiligheid

Een goed onderhouden blustoestel, zorgt voor een functionerend blustoestel tijdens een calamiteit. Hierbij hoort de vaardigheid om het blustoestel te bedienen. Geleerde vaardigheden in een BHV training, komen tot uiting in een ontruimingsoefening. Veilige vluchtwegen maken het bij een calamiteit mogelijk een pand snel en veilig te verlaten.