Businessadvies

Jouw primaire processen zijn voor jouw onderneming cruciaal en vragen de meeste aandacht. Je hebt ook diverse andere verantwoordelijkheden. Op het gebied van brandveiligheid kan ANSUL ter ondersteuning diverse businessadviezen aanbieden.

De ANSUL-adviseurs MKB of de ANSUL-relatiebeheerders Grootzakelijke Klanten zullen je graag informeren over welke opties ANSUL voor jou heeft. De verschillende businessadviezen op het gebied van brandveiligheid kunnen ook worden omgezet naar totaalconcepten brandveiligheid die ANSUL biedt.

De businessadviezen richten zich op drie management vlakken:

  • Financiële controle (budgettering);
  • Operationele controle (borging);
  • Vastlegging essentiële data (logboeken).
De toekomstige kosten van jouw brandveiligheid kan ANSUL inzichtelijk maken. Hierbij is onderscheid te maken in locaties en het type brandveiligheidsmiddelen. Het goed definiëren van de uitgangspunten is hierbij belangrijk. Jouw ANSUL-adviseur ondersteunt jou bij het maken van deze keuzes. Met het definiëren van de uitgangspunten kan ANSUL een Meer Jaren Onderhoud Planning/Begroting (MJOP/MJOB) voor jou opstellen.
De vastlegging is een onderdeel van het borgen van processen. Maar het ook werkelijk beheren van de tijdigheid van de diverse activiteiten, al dan niet verplicht, is ook een zorg van een eigenaar, manager of taakverantwoordelijke. ANSUL heeft hiervoor samen met FPSupport een applicatie ontwikkeld die gericht is op het borgen van alle verplichtingen die jij hebt als ondernemer en/of werkgever op het gebied van brandveiligheid.
De vastlegging van belangrijke, al dan niet verplicht, is ook een zorg van een eigenaar, manager of taakverantwoordelijke. Heb ik hierbij alles? Als er dan wat aan de hand is, hoe kan ik snel de benodigde technische gegevens ophalen of aantonen dat alle wel juist geregeld was.