Borging onderhoud, controle en processen

De vastlegging is een onderdeel van het borgen van processen. Maar het ook werkelijk beheren van de tijdigheid van de diverse activiteiten, al dan niet verplicht, is ook een zorg van een eigenaar, manager of taakverantwoordelijke. ANSUL heeft hiervoor samen met FPSupport een applicatie ontwikkeld die gericht is op het borgen van alle verplichtingen die jij hebt als ondernemer en/of werkgever op het gebied van brandveiligheid. Omdat deze applicatie volledig is gefocust op het borgen van brandveiligheid is deze eenvoudig en overzichtelijk voor alle type organisaties van MKB tot Groot Zakelijk.

Borgingapplicatie

Alle verplichte onderhoud- en controlemomenten van brandveiligheid hebben we gedefinieerd. Deze zijn vastgelegd in een softwareapplicatie. In deze applicatie kan je alle locaties, taakverantwoordelijken en de te borgen brandveiligheid activiteiten (gekoppeld aan de brandveiligheid middelen die jij hebt) vastleggen.
De applicatie heeft een helder dashboard waarmee je in één opslag inzichtelijk hebt of jouw organisatie in control is op het gebied van brandveiligheid. Tevens heb je hiermee een instrument om aan externe instanties (regionale en lokale overheden, verzekeraar) heel eenvoudig inzichtelijk te maken dat je aan alle verplichtingen op dit gebied voldoet. De applicatie logt alle onderliggende werkbonnen en certificaten, met andere woorden de bewijzen dan de vereiste activiteiten zijn uitgevoerd.

Naast het borgen van verplichte onderhoud- en controlewerkzaamheden, kan je ook niet verplichte werkzaamheden en of processen borgen in deze applicatie. Hierbij is te denken aan controle van BHV-middelen, het organiseren van ontruimingsoefeningen en BHV-trainingen, het periodiek uitvoeren van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het controleren van de ontruimingsplattegronden en het ontruimingsplan.

Advies borging

De ANSUL-adviseur kan jou informeren over de opties die wij bieden in relatie tot jouw wensen. De inrichting van de softwareapplicatie kan je zelf uitvoeren (eenvoudig en duidelijke handleiding), maar kan ook worden begeleid of worden uitgevoerd door de applicatiemanager van de softwaremodule.