E-logboek

De vastlegging van belangrijke, al dan niet verplicht, is ook een zorg van een eigenaar, manager of taakverantwoordelijke. Heb ik hierbij alles? Als er dan wat aan de hand is, hoe kan ik snel de benodigde technische gegevens ophalen of aantonen dat alle wel juist geregeld was.

Een digitaal logboek maakt deze management taak wat eenvoudiger. Daar waar vroeger mappen met de benodigde data overal in het gebouw waren (of niet…) kan een digitaal logboek een uitkomst bieden.

ANSUL kent twee type logboeken. De eerste behelst het bijhouden van alle uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij afgegeven certificaten dat werkzaamheden volledig zijn uitgevoerd. Ten tweede is een technisch logboek, dit betreft de digitale vastlegging van alle documenten van een brandbeveiliging systeem (brandmeldinstallatie en blussystemen).

In de borging applicatie die ANSUL samen met FPsupport heeft ontwikkeld, is ook een digitaal logboek opgenomen voor alle werkbonnen en certificaten. Dit is een applicatie op basis van een maandabonnement.
Het nieuwe klanten planningsysteem van ANSUL heeft ook een digitale portal, waarmee jij als klant kan inloggen in jouw persoonlijke omgeving en alle naar jou gemailde documenten (werkbonnen, looplijst, MJOP en facturen) kan inzien en downloaden. Jouw ANSUL-adviseur zal je graag verder informeren hoe dit is in te regelen.

Het digitale technische logboek voor de systemen wordt gratis beschikbaar gesteld aan jou als je een onderhoud- en serviceovereenkomst hebt afgesloten op jouw systeem bij ANSUL. Het grote voordeel voor jou is, dat als er zich een probleem voordoet, onze servicemonteur direct alle technische data beschikbaar heeft om telefonisch te ondersteunen. Vaak is de oplossing op deze wijze op te lossen, en wordt daardoor een duur servicebezoek voorkomen. Jouw ANSUL-adviseur zal je graag verder informeren hoe dit is in te regelen.