Cookie- en privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van ANSUL brandbeveiliging. We laten je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom en voor welke doeleinden. In dit privacybeleid nemen wij ook ons cookiebeleid op. Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met ANSUL brandbeveiliging en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. Wees bewust van het feit dat ANSUL brandbeveiliging niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen waarnaar wij verwijzen. Door het verder gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Gebruik van je persoonsgegevens

De ingevulde gegevens worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij ANSUL brandbeveiliging daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ansul.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ANSUL brandbeveiliging of die van een derde partij met een beveiligde server. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Gebruik van cookies

Ansul gebruikt cookies op onze website (www.ansul.nl). Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze beveiligde servers teruggestuurd worden. We gebruiken functionele cookies die essentieel zijn voor de website te kunnen gebruiken zoals door de website te kunnen navigeren, formulieren te versturen, voor onze ingelogde diensten om je aangegeven keuzes en voorkeuren te onthouden en om je een betere gebruikservaring te geven door o.a. het verbeteren van de website en om inhoud verder aan te passen aan je behoeften. Social media cookies worden alleen gebruikt op de blog pagina’s zodat je de optie hebt deze blogs te kunnen delen op diverse social media platformen. Wanneer wij video’s toevoegen aan onze website worden hier cookies van derden gebruikt zoals bijvoorbeeld van YouTube of Vimeo om deze video te kunnen tonen op onze website.

Uitzetten van cookies

Het is mogelijk je internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet geplaatst worden. Je kunt uiteraard de cookies van onze website niet meer accepteren door dit aan te passen in je browser. Het kan dan wel voorkomen dat sommige functies niet op de website werken zonder de (functionele) cookies. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Of lees meer op AllAboutCookies.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om statistische informatie over het gebruik van de website bij te houden. De statistische informatie die hiervoor naar de servers van Google Inc. wordt gezonden is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IP adres wordt geanonimiseerd, we delen verder géén gegevens met Google (en hun partners) en wij hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. ANSUL brandbeveiliging heeft geen invloed op de verwerking en opslag van deze informatie op de servers van Google welke zich ook buiten de Europese Unie kunnen bevinden. Je hebt altijd de mogelijkheid om de cookies van Google Analytics niet op te laten slaan, dit kun je zelf aanpassen via deze tool van Google.

Doeleinden

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van ANSUL brandbeveiliging of die van een derde partij. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Webhosting en e-mail

Wij nemen webhosting af van Toomba B.V. Zij verwerken persoonsgegevens namens ons en gebruiken je gegevens niet voor eigen doeleinden. Toomba B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Toomba B.V. is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365 (Exchange online). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Microsoft heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Nieuwsbrief

Je kunt je via onze website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van ANSUL brandbeveiliging. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor onze klanten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Je naam en e-mailadres zal nooit voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor het versturen van de aangevraagde nieuwsbrief. Je persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen.

Bewaartermijn van de gegevens

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan 26 maanden bewaard. De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch of per e-mail contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Wijzigingen in het privacybeleid

ANSUL brandbeveiliging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot hoe wij de persoonsgegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Je gegevens veranderen of verwijderen

Wij bieden je uiteraard de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van je persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt. Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid, e-mail dan naar info@ansul.nl.

Klacht indienen

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder als je twijfelt over de privacy statement of onze manier van omgaan met je persoonsgegevens. Dit kan via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, via deze link Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens

ANSUL brandbeveiliging
Platinastraat 15
8211 AR Lelystad
Postbus 209
8200 AE Lelystad
Nederland
info@ansul.nl