ANSUL Blusdeken

Blusdekens

Het programma dekens van ANSUL onderscheidt zich door de hoge kwaliteit.

Het grote voordeel van een blusdeken is de snelle inzet van het blusinstrument en dat het geen residu nalaat. De inzet van een blusdeken heeft echter beperkingen en vraagt bij inzet in bepaalde situaties om een training.

In bijzondere situaties is de inzet van een blusdeken de beste keuze. Niet bij vet- of frituurbranden, maar wel bijvoorbeeld bij het in brandraken van kleding van personen.

Niet geschikt voor vet- en frituurbranden!

In tegenstelling tot wat in de volksmond wordt aangeraden voor het bestrijden van een frituurbrand, is de blusdeken NIET geschikt om een dergelijke brand te blussen. De risico’s (herontsteking van de brand na het verwijderen van de blusdeken, of het in brand vatten van brandbare gassen die door de blusdeken heen trekken na enige tijd) van het blussen van een vetbrand met een blusdeken zijn zo groot, dat dit absoluut wordt ontraden.

Voor het blussen van een frituur brand kan alleen een vet/frituurblusser worden ingezet, en bij een beginnende vetbrand (indien men bij het bakken/frituren direct aanwezig is) kan men ook de deksel van de pan/frituur snel en voorzichtig op de pan plaatsen waarna de verwarmingsbron uitgeschakeld kan worden.

Inzet blusdeken

Blusdekens kunnen worden ingezet voor kleine huishoudelijke brandjes (brand van prullenbak, omgevallen kaars op vlakke ondergrond). Ook kan de blusdeken worden gebruikt bij personen van wie de kleding vlam heeft gevat. De 120 x 180 cm blusdeken is hiervoor geschikt. Dit vraagt daarbij wel enige training, bijvoorbeeld als speciale oefening in een BHV-training.

Controle

De controle van de blusdekens kan ANSUL ook verzorgen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.