Bluswagens

De kwaliteit van de producten uit zich in gebruik van duurzame materialen, goede prestaties en garantietermijnen.
Voor het bestrijden van een beginnende brand met een groot verspreidingsrisico, denk hierbij aan opslag van brandbare materialen in een magazijn, is meer bluscapaciteit nodig en is sommige situaties ook een grotere worplengte. Draagbare brandblussers zijn voor deze inzet te kleine, hier is de inzet van een bluswagen mogelijk een oplossing. Belangrijk is dat de juiste bluswagen wordt ingezet. Niet alle bluswagens zijn geschikt voor een brand van vaste stoffen.
Schuimwagens
Poederwagens
CO2 Bluswagens

De schuim-bluswagen is voor het blussen van een beginnende brand: brandklasse A en B

De poeder-bluswagen is voor het blussen van een beginnende brand: brandklasse A, B en C

De CO2-bluswagen is voor het blussen van een beginnende brand: brandklasse B