Bluswagen Minimax CO2 ANSUL

CO2-bluswagens

Het programma CO₂-bluswagens (ook wel koolzuursneeuw-bluswagen genoemd) van ANSUL heeft de merknaam MINIMAX en deze onderscheidt zich door de hoge kwaliteit. De blussers zijn geconstrueerd om 20 jaar mee te gaan.

CO₂-bluswagens zijn alleen in te zetten bij een vloeistof brand. Sommige vaste stoffen gedragen zich bij brand als een vloeistof. Bijvoorbeeld de kunststofmantel van elektrische bedrading. Hier zijn CO₂-blussers dus ook goed inzetbaar.

Omdat CO₂ een verstikkend gas is (en dodelijk voor mensen bij een te grote concentratie) kan een CO₂-bluswagen niet worden ingezet in relatief kleine ruimtes. Per kilogram CO₂ in een bluswagen heb je minimaal 2,7 m³ ruimte nodig. Dus een 10kg CO₂-bluswagen kan alleen worden ingezet in een ruimte van minimaal 27 m³.

De CO₂ verdringt de zuurstof, hierdoor dooft de brand. Echter als de CO₂ “oplost” in de gewone lucht en het zuurstofpercentage weer toeneemt, zal de brand weer hervatten. Een CO₂-bluswagen inzetten bij een vaste stoffenbrand is dus geen optie.

Inhoud/Serie

 

MINIMAX

 

Type 1)

Rating

10 kg

CP

 

20 kg

CP

 

30 kg

CP

 

1) CP: Constant Pressure (geen manometer, omdat het CO₂ in de blusser vloeibaar is)

Onderhoud

Het onderhoud aan, en reviseren van, de bluswagens kan ANSUL ook verzorgen

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.