Brandblussers

Voor het bestrijden van een beginnende brand is een brandblusser het meest efficiënte middel. Belangrijk is dat de juiste brandblusser wordt ingezet. Niet alle brandblussers zijn geschikt voor een brand van vaste stoffen. Ook en zijn niet alle brandblussers geschikt om een vet- of frituurbrand een accu-brand te blussen. ANSUL heeft een breed pallet aan brandblussers om voor jouw situatie de juiste brandblusser te plaatsen.

Schuimblussers
Poederblussers
CO2 Blussers
Vet-Schuimblussers
F-500 Blusser

De brandblusser is voor het blussen van een beginnende brand: brandklasse A en B

De brandblusser is voor het blussen van een beginnende brand: brandklasse A, B en C

De brandblusser is voor het blussen van een beginnende brand: brandklasse B

De brandblusser is voor het blussen van een beginnende brand: brandklasse F (en vaak nog voor A en B)

De brandblusser is voor het blussen van een beginnende Lithium-Ion accu brand

Binnen de brandbeveiliging maken we onderscheid tussen brandsoorten. Een plas olie die in de brand staat, moet anders geblust worden dan een stapel houten pallets. Een frituurpan die brand heeft gevat, laat zich weer anders blussen dan bijzondere metaalspanen die in brand zijn gevlogen.

Het gaat hierbij dus om de aard van de brand. In Europa is het volgende onderscheid gemaakt (brandklasse) in de aard van branden:

  • A-klasse    Vaste stoffen
  • B-klasse    Vloeistoffen
  • C-Klasse    Gassen
  • D-Klasse    Metaalbranden
  • E-Klasse    (wordt niet meer gebruikt: elektra branden)
  • F-Klasse    Vetbranden

ANSUL Brandklasse

Op elke brandblusser wordt, met de symbolen die horen bij deze brandklasse, aangegeven voor welke brand(en) de brandblusser (het blusmiddel) geschikt is. Bij de projectering van de blusmiddelen in jouw situatie is deze inschatting dus erg belangrijk.

De diverse blusmiddelen zijn gebaseerd op verschillende blusprincipes. Eenvoudig gezegd: een brand heeft drie elementen nodig om een brand te zijn: brandstof, zuurstof en een bepaalde temperatuur.
Als één van deze elementen wordt weggenomen dooft de brand. Dit moet de brandblusser dus realiseren. Afhankelijk van de warmte die er nog in de materialen van een gedoofde brand over blijven, is nakoelen wel erg belangrijk om herontsteking te voorkomen.