Vragen en antwoorden over fluorvrije brandblussers:

Vanuit de Europese Unie wordt wetgeving voorbereid. ECHA (European Chemical Agency, https://echa.europa.eu/nl/ ) heeft op 23-02-2022 een concept gepubliceerd met betrekking tot blusschuim, waar men in een periode van zes maanden op kan reageren. In 2023 zal dit worden voorgelegd aan de EU en men verwacht in 2024 een besluitvorming. Denkrichting van ECHA: Binnen vijf jaar wordt PFAS houdend schuim als chemisch afval beschouwd. Dit betekent dat bij ALLE (zakelijke klanten) blussers met PFAS houdend schuim moeten worden vervangen door blussers die wel voldoen aan de Fluorvrije-eisen.

PFAS en PFOS zijn chemische aanduidingen voor het type Fluor-keten. De chemische PFOS verbindingen zijn ook onderdeel van de PFAS-familie. PFOS breekt slecht af in ons milieu en is toxisch. Daarom is PFOS al eerder verbannen in de Europese Unie. De hele PFAS-familie is vermoedelijk schadelijk voor het milieu en het gebruik wordt daarom nu besproken binnen de Europese Unie.”

De huidige schuimen zonder Fluor hebben een lagere blusprestatie dan Fluor-houdende schuimen. Hoe zich dit in de toekomst gaat ontwikkelen is nog niet duidelijk, maar de verwachting is dat in de tijd nieuwe ontwikkelingen zullen leiden tot hogere blusprestaties.

Fluor-vrije blussers zijn gewoon schuimblussers, er staat niet in de NEN2559 blusser onderhoudsnorm dat er fluor in MOET zitten om een schuimblusser te zijn.

Dit gaat ongetwijfeld veranderen, dit zal t.z.t. worden vastgelegd naar aanleiding van de nieuwe milieueisen.

Het Fluor vrije schuim is momenteel duurder. Dit is een combinatie van volume en grondstofprijzen.

Momenteel is alleen de ANSUL Master verkrijgbaar met Fluor vrij schuim. De overige lijnen van ANSUL worden op termijn ook voorzien van Fluor vrij schuim.

master pfas fluorvrij schuimblusser
Master Fluorvrije schuimblusser

Onderhoud
Het onderhoud aan, en reviseren van, alle merken blussers kan ANSUL ook verzorgen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.