ANSUL Ontruimingsplan en plattegronden

Ontruimingsplan en plattegronden

In geval van een calamiteit is het belangrijk dat de mensen in jouw gebouw snel en veilig kunnen vluchten. Jouw BHV organisatie heeft en kent hiervoor jouw ontruimingsplan. De plattegronden dragen bij aan een geslaagde vluchtactie.

Zowel het ontruimingsplan als de plattegronden kan ANSUL voor jou verzorgen. Hierbij is een goede afstemming tussen jouw BHV coördinator (of hoofd BHV’er) en onze veiligheidsadviseur belangrijk.

Het ontruimingsplan bevat informatie over jouw gebouw en beschrijft de procedures die er zijn voor jouw bhv’ers op het gebied van eerstehulpverlening bij een brand, een ongeval en een ontruiming.
Vaste onderdelen van een ontruimingsplan zijn de bereikbaarheidskaarten.

De ontruimingsplattegronden geven jouw bezoekers en medewerkers in het gebouw informatie over de locatie van de blussers, de BHV middelen en de te volgen vluchtroutes.
Hierbij is het belangrijk dat de details goed en volgens de hiervoor geldende richtlijnen op de plattegronden worden weergegeven. Ook de verwijzing naar deze details in een legenda is belangrijk om de plattegrond begrijpelijk te laten zijn voor de personen in jouw gebouw.

Ontruimingsplan
Een ontruimingsplan bevat informatie over het gebouw en beschrijft de procedures die er zijn voor bhv’ers op het gebied van eerstehulpverlening bij een brand, een ongeval en een ontruiming.
Vaste onderdelen van een ontruimingsplan zijn de bereikbaarheidskaarten.

ANSUL maakt een ontruimingsplan volgens bijlage F van de norm NEN8112.

Plattegronden
Bereikbaarheidskaarten zijn vaste onderdelen van een ontruimingsplan en worden gebruikt door de bhv’ers en hulpdiensten bij een calamiteit. Per verdieping is één bereikbaarheidskaart nodig met daarbij een bereikbaarheidskaart van de omgeving. Op de bereikbaarheidskaart staat bijvoorbeeld informatie over de locatie van:

  • blussers
  • BHV middelen
  • hoofdafsluiters (b.v. gasaansluiting)
  • ontruimingsinstallatie / brandmeldinstallatie
  • gevaarsymbolen bij risicovolle punten

Ontruimingsplattegronden geven bezoekers en medewerkers in het gebouw pand informatie over de locatie van blussers en BHV middelen en de te volgen vluchtroutes.

De plattegronden van ANSUL worden in Autocad gemaakt en voldoen aan de NEN1414.

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.