ANSUL Combi Pictogram

Combi-Pictogram

In de situatie waar er meerdere middelen op één plek zijn, is het aan te raden een zogenaamde combi-pictogram te plaatsen. Deze combi-pictogram kan uit meerdere (2 tot 4) pictogrammen zijn samengesteld.

De aanduiding van de brand-gerelateerde middelen zijn vastgelegd in Europese richtlijnen. De pictogrammen zijn rood met een witte uniforme type aanduiding. De EHBO-pictogram wordt in groen weergegeven. De combinatie van rode pictogrammen met een groene pictogram is mogelijk.

De grootte van het pictogram is afhankelijk op welke afstand deze afgelezen moet kunnen worden. ANSUL levert de pictogrammen standaard in de afmeting 20×20 cm. Optioneel zijn deze ook 15×15 cm. en 30×30 cm. leverbaar. In de combinatie worden deze dus 40-80×20, 30-45×15 of 60-120×30 cm.

Afhankelijk van de situatie is een plat, haaks of ruimtelijk pictogram in te zetten.

In de situatie, dat de verlichting wegvalt, is het belangrijk dat de aanduiding van de hulpmiddelen enige tijd zichtbaar blijft. Daarom zijn de pictogrammen van ANSUL standaard photoluminicerend (nalichtend). Optioneel zijn niet nalichtende pictogrammen leverbaar.

Andere producten