ANSUL Pictogram handmelder

Pictogram Handmelder

De aanduiding van de handbrandmelder van een ontruimingsinstallatie is vastgelegd in Europese richtlijnen. Het pictogram is rood met een witte uniforme type aanduiding.

De grootte van het pictogram is afhankelijk op welke afstand deze afgelezen moet kunnen worden. ANSUL levert de pictogrammen standaard in de afmeting 20×20 cm. Optioneel zijn deze ook 15×15 cm. en 30×30 cm. leverbaar.

Afhankelijk van de situatie is een plat, haaks of ruimtelijk pictogram in te zetten.

In de situatie, dat de verlichting wegvalt, is het belangrijk dat de aanduiding van de hulpmiddelen enige tijd zichtbaar blijft. Daarom zijn de pictogrammen van ANSUL standaard photoluminicerend (nalichtend). Optioneel zijn niet nalichtende pictogrammen leverbaar.

Meer weten?

Wil je meer informatie over onze producten en diensten neem dan contact met ons op.

Andere producten