Training

De trainingen van ANSUL zijn eenvoudig met elkaar te combineren. Je kan trainingen voor jouw organisatie op maat laten inrichten door ons. Je kan de training alleen voor jouw BHV organisatie inrichten, maar ook apart voor andere medewerkers voor wie kennis over veiligheid belangrijk is. Denk hierbij aan AED-training, blustraining maar ook basis kennis eerste levensreddende handelingen (Basic Life Support voor niet BHV’ers).

BHV training met E-learning
AED Training
Blustrainingen
Ontruimingsoefening
EHBO Training
Vaardigheid in minder tijd

Beschikbaarheid van goed onderhouden veiligheidsmiddelen is zeer belangrijk. In de ANSUL BHV training wordt de theorie gevolgd via e-learning. De praktijktraining die daarop volgt is puur gericht op vaardigheden en daardoor zeer leuk om te volgen.

Het gebruik van een defibrillator of AED, verhoogt de overlevingskans van slachtoffers met een hartstilstand aanzienlijk.

Om de AED goed te kunnen gebruiken dien je echter de juiste vaardigheden te hebben.

ANSUL brengt jou deze vaardigheid bij door het organiseren van blustrainingen. De training bestaat uit een theoretisch- en een praktisch gedeelte. Door gebruik te maken van een mobiele blustrailer ervaar je wat de effecten zijn van brand in een ruimte.

Bij een levensbedreigende calamiteit is een efficiënte en effectieve ontruiming van levensbelang.

Het doel van de ontruimingsoefening is te toetsen of jouw veiligheidsorganisatie, omschreven in het ontruimingsplan, goed functioneert

In de ANSUL EHBO training word je voorbereid op het bieden van eerste hulp bij slachtoffers. Hierbij word je geleerd een voorlopige diagnose te stellen en zodanig te handelen dat verder letsel aan het slachtoffer wordt beperkt.

Verschillende types veiligheidstrainingen binnen één organisatie zijn soms nodig om een calamiteit effectief te kunnen bestrijden. Optimale veiligheid in minder tijd is kenmerkend voor de ANSUL combinatietrainingen.